top of page
Lämna en våldsam relation

Ta din verksamhet
till nästa steg i CSR 

MILO helps to decrease the process of normalisation and helps domestically abused victims to leave

Ta dig själv till nästa steg 

  • Visualiserade insikter för att hjälpa bryta normaliseringsprocessen

  • Opartiskt, icke-diskriminerande stöd tillgängligt dygnet runt

  • Ger anställda stöd om de inte känner sig bekväma att kontakta ledningen eller HR.

  • Säkerhetsfunktioner: inloggning krävs, nödknapp, appen kan stängas av vid behov.

  • Kostnadsbesparingar  

  • Som chef kan du vara säker att du stödjer och bidrar till dina medarbetares välmående samtidigt som du stärker upp den sociala arbetsmiljön. 

  • Ger medarbetare support i de fall de inte vill tala med närmaste chef eller HR 

MILO är en app för utsatta medarbetare där de når insikt om sin relation och kan agera för att förändra relationen. MILO har flera funktioner som samverkar för att öka trygghet, ge stöd och kunskap samt för att identifiera vad för relation man har. Det finns också funktion för att lämna på ett tryggt sätt. 

bottom of page