top of page

Kontakta oss 

Företag eller organisation 

Är du intresserad av att veta mer om våld i nära relationer, stalking i olika former, dess påverkan på ditt företag och medarbetare? Vad den dolda kostnaden är i din verksamhet och vad du kan göra? Samtidigt som du bidrar till att hjälpa kollegor och gör en samhällspåverkan. Beställ en gratis introduktion i form av ett kort webbinarium med experter inom arbetsmiljö, psykosocial hälsa och juridik. Vi ger en kort introduktion till företagets roll i denna angelägna fråga.

Företagshälsa 

Du som arbetar inom företagshälsan och vill veta mer om din viktiga roll och hur Change Collective kan bidra i ditt arbete inom psykosocial hälsa. Inom företagshälsan kan du få kontinuerligt internt stöd och utbildningsinsatser. 

Om du är utsatt eller någon som du känner 

Om du vill veta mer och få stöd till dig själv eller få mer kunskap eller information I hur du kan stödja en vän, kollega eller familjemedlem. Kontakta föreningen oslagbar. 

bottom of page