top of page
Närbild på ögonen

Våra tjänster & produkter

Vi arbetar med situationer på arbetsplatser där våld utövas av en partner, sambo, före detta partner eller annan familjemedlem.

 

Våld i nära relationer är vanligt och dess effekter finns på alla arbetsplatser. Ofta faller våld i nära relationer under psykosocial ohälsa på arbetsplatsen och beskrivs eller märks utifrån andra orsaker som till exempel samarbetsproblem, dålig chef eller på individnivå ångest, trötthet eller depression.

Vi arbetar även med alla former av stalking där stalkern kan vara en vän, kollega, tidigare anställd eller okänd.

Ni har möjlighet att välja färdiga grundpaket speciellt utvecklade för arbetsplatsen och sedan gå vidare genom våra olika nivåer av medarbetarstöd eller så kan ni prova våra tjänster genom att välja bland alternativen nedan.

Change Collective part of logotype

Grundpaket 

Vi har utformat ett grundpaket för verksamheter som ger HR och chefer verktyg och trygghet att identifiera tidiga signaler och agera på dessa. Grundpaketet är fullt med verktyg och verktygen i kombination med kunskapsökning ger goda förutsättningar för verksamheten att agera på psykosocial ohälsa orsakad av våld i nära relation.  

Change Collective part of logotype

Förstudie 

Som ett led i förstudien genomför vi screening. Den sker anonymt och omfattar olika övergripande orsaker till psykosocial ohälsa. Många verksamheter lider idag av negativ påverkan på den psykosociala hälsan på arbetsplatsen. Tror man att symtomen är orsaken kommer fel åtgärder vidtas. Med vår förstudie minskar ni risken avsevärt för att fel åtgärder vidtas. Verksamhetens utkomst är en reell åtgärdsplan där ni kan adressera psykosocial ohälsas verkliga orsaker. 

Change Collective Part of logotype

Föreläsningar och webbinarium

Change Collectives föreläsningar och webbinarier ger chefer och anställda förståelse för de negativa effekterna i arbetsmiljön som orsakas av våld i nära relationer. Vi tillhandahåller även verktyg för hur man ska agera när man misstänker att en kollega är offer för våld i nära relationer.

 

Klicka på knappen nedan för att lyssna på ett utdrag från vårt senaste webbinarium

Change Collective Part of logotype

Riktlinjer och policys 

Vi tillhandahåller alla perspektiv: offrets perspektiv, kollegans perspektiv och chefens perspektiv. Vi hjälper till med att implementera riktlinjer för hur ni ska hantera våld i nära relationer på er arbetsplats. Våra riktlinjer är inriktade på handling och inkluderar flera praktiska verktyg. Vi erbjuder utbildning och stöd för att aktivt adressera våld i nära relationer på arbetsplatsen.

Change Collective Part of logotype

Tim pool 

Tim pool hanterar samtal från chefer och medarbetare där våld i nära relationer är orsaken eller delorsaken till de anställdas ohälsa. Vårt stöd hjälper till med att bedöma situationen och identifiera rätt väg framåt. Vi tillhandahåller också omfattande bedömningar av hur det är bäst att fortsätta baserat på den aktuella situationen.

Change Collective Part of logotype

Vår app MILO

Vår produkt MILO innehåller flera funktioner som guidar en medarbetare utsatt för våld i nära relationer genom en process som möjliggör för dem att vidta åtgärder i sin egen livssituation och hjälper dem att bryta normaliseringsprocessen. Med MILO i handen har medarbetare ett kraftfullt verktyg för att navigera ut eller undvika att hamna i relationer där våld förekommer.

Change Collective Part of logotype

Stalking stöd och förändring

Vår expertis omfattar alla stalking scenarier, oavsett om stalkern är en vän, kollega, före detta anställd eller en oidentifierad individ. Stalking innebär vanligtvis ihållande, oönskad kontakt.

 

  • Vårt team är specialiserat på att erbjuda proaktivt stöd i stalking situationer.

  • Vi är skickliga på att samla in och säkra avgörande bevis.

  • För fall som involverar oidentifierade stalkers har vi möjligheten att assistera med deras identifiering i vissa situationer.

Change Collective Part of logotype

Support program 

På Change Collective guidar våra terapeuter medarbetarens förändring, genom att tillsammans utveckla anpassade handlingsplaner som integrerar insikter från olika områden. Vi fokuserar på att hjälpa medarbetaren att förstå och hantera trauma och stress, för att säkerställa hens välbefinnande nu och i framtiden. Vår metod Change Collective-metoden är framgångsrik i att ge hållbar positiv förändring.

Change Collective Part of logotype

Efter relationen stödprogram

Vi har stödprogram för anställda som har lämnat en relation där de tidigare varit utsatta för våld i nära relationer och där Change Collective inte varit stöd i lämnandefasen.  Din anställd får verktyg för att hantera den nuvarande situationen i sitt liv. Vi har erfarenhet och expertis i hur systemen fungerar.

bottom of page