top of page
woman_eye_change_collective.jpg
2301_ChangeCollective_Cirkel_Vit_800x800px.png

Advanced technology paving the way to a future without domestic violence.

Välkommen till

Change Collective

Våld i hemmet följer offer som en skugga vart dem än går, även genom dörrarna på arbetsplatser. 

Man estimerar att minst 5 procent av anställda på en arbetsplats är offer för fysiska, sexuella eller psykiska övergrepp i nära relationer. 

Ändå har de flesta företag inte strategier eller processer för att stödja anställda som är offer för dessa övergrepp.

Okunskap är inte längre en ursäkt för arbetsgivare!

7%

Det uppskattas att 7 %* av kvinnorna utsätts för sexuella och fysiska övergrepp.

3%

 1,5 MSEK

Data visar att 3 %** av offren för våld i hemmet är män.

Den beräknade totala dolda kostnaden för arbetsgivare, with 200 anställda, är 1.5 Mkr per år.

* Detta nummer inkluderar inte offer för psykisk misshandel och manliga offer.

**Forskarna förväntar sig att denna siffra är mycket högre i verkligheten.

Våra lösningar

Vår trestegsprocess och tekniska lösning syftar till att hjälpa branschledande företag att stödja sina anställda när de bryter sig loss från våldsamma relationer.

1

AWARENESS

Öka kunskapen om våld i nära relationer kopplat till arbetsplatsen genom föreläsningar, webinars och informationsmaterial. 

2

MILO

MILO är en app för utsatta medarbetare där de når insikt om sin relation och kan agera för att förändra relationen.

3

REHABILITATION

Vårt behandlingsprogram för de medarbetare som behöver extra stöd i att förändra sin livssituation.

 

Vår lösning har utvecklats med hjälp av forskning från olika områden, praktiker och den mest viktiga gruppen, tidigare utsatta för våld i nära relationer. 

Vår historia

Vi är en grupp av erfarna människor som bidrar till en bättre morgondag för individer som är utsatta för våld i nära relationer av sina partners och längre ner på vägen för deras arbetsgivare. Våra lösningar är enkla att arbeta med för verksamheter oberoende storlek och vi är stolta över den service vi erbjuder. 

 

På Change Collective, är vi övertygade om att rätt och djup förståelse samt teknisk spets kan leda verksamheter till en framgångsrik morgondag med medarbetare fria från våldsamma partners.

Iwette-1201_1.jpg

Change collective rustar er verksamhet med kunskap och ni får kontinuerlig support. 

 

Vi utbildar medarbetare i hur de ska identifiera signaler på våld i nära relationer, vi ger guidning i ett första samtal och tar sedan en aktiv roll med de medarbetare som strävar efter att vara oberoende och leva ett liv utan våld. 

 

Vårt bidrag till er verksamhet skapar en stark och konkurrenskraftig EVP för de företag som ser ett värde i att stödja sina medarbetare i det som kan påverka medarbetares välmående och produktivitet på arbetet.

bottom of page