top of page

Change Collective
paves the way to a
future without
domestic violence
 

Bli en del i förändringen

Våld i hemmet följer de utsatta som en skugga vart dem än går, även genom dörrarna på arbetsplatser. 

Man estimerar att minst 5 procent av anställda på en arbetsplats är utsatta för fysiska, sexuella eller psykiska övergrepp i nära relationer. 

Ändå har de flesta företag inte strategier eller processer för att stödja anställda som är utsatta för dessa övergrepp.

Okunskap är inte längre en ursäkt för arbetsgivare!

Flower Shadow

Varför samarbeta med Change Collective​​

Change Collective har ett specialiserat tillvägagångssätt för att hantera komplexa sociala problem på arbetsplatsen, som våld i hemmet. Tillhandahållandet av omfattande stödmaterial, personlig rådgivning och avgörande insatser vid incidenter är alla ett djupt åtagande för anställdas välbefinnande. Detta fokus stärker inte bara den sociala arbetsmiljön utan bidrar också direkt till anställdas säkerhet och välbefinnande. Dessutom är förmågan att förbättra säkerhetsprotokollen på arbetsplatsen och att främja en öppen kultur där problem kan diskuteras och åtgärdas en stark orsak för varför man ska välja Change Collective. 

01

Bevisad påverkan
på säkerhet

Change Collective har en påtaglig, livräddande inverkan på de anställdas liv, vi har bevis för att våra insatser inte bara är teoretiska utan har verkliga fördelar.

02

Holistisk hållning

Change Collective har ett omfattande stödsystem, som inkluderar utbildning, rådgivning och säkerhetsåtgärder, är ett holistiskt tillvägagångssätt för de anställdas välbefinnande som kan förbättra arbetsmiljön och kulturen avsevärt.

03

EVP

04

Social hållbarhet

Att samarbeta med oss stärker er Employer Value Proposition, vilket visar på ett engagemang för att stödja era anställda i alla aspekter av deras liv. Detta åtagande förbättrar inte bara välbefinnande och produktivitet utan positionerar också ert företag som en ledare inom socialt ansvar.

Vår plattform och våra tjänster bidrar till att uppnå flera av FN:s mål för hållbar utveckling, inklusive god hälsa och välbefinnande, jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt fred, rättvisa och starka institutioner. Genom att arbeta med oss investerar ni inte bara i era anställda; ni bidrar till en global rörelse mot en hälsosammare, mer jämlik värld.

Dessa punkter betonar de praktiska fördelarna med att samarbete med Change Collective, vi levererar inte bara den etiska nödvändigheten utan också de operativa fördelarna med att främja en säkrare och mer stödjande arbetsplats.

Karol Vieker, Diversity, Equity and Inclusion Manager SSE 


Handelshögskolan i Stockholm har samarbetat med Change Collective under flera år gällande våld i nära relationer ur ett arbetsmiljöperspektiv. Vi har anlitat dem för att hålla föreläsningar för våra chefer, anställda och studenter, och vi är mycket nöjda med både kunskapen och de konkreta tips som förmedlats. Vi har också vänt oss till Change Collective för råd och stöd till enskilda anställda som har blivit utsatta. De har verkligen gjort skillnad på individnivå i de fallen. Vi är så tacksamma för samarbetet med Change Collective, som har hjälpt oss att lyfta frågor kring våld i nära relationer på agendan.
SSE_logo-Black for digital use.png

Eva-Kristin Andersson, HR Manager Sodexo Sverige 

 

Change Collective har satt våld i nära relationer på kartan i vår verksamhet. Tillsammans har vi utvecklat en rutin och process för hur våra anställda kan få det bästa stödet i situationer. Vi har ökat kunskapen i vår verksamhet genom många webbinarier, och våra chefer har fått konkret stöd för att hantera samtal och situationer inom sina team. 

Våra medarbetare har fått rätt professionell hjälp som verkligen har gjort skillnad i deras situationer. Faktum är att den svenska organisationen har fått ökad medvetenhet och stolthet över att vi är ett företag som faktiskt gör skillnad för både anställda och verksamheten.

Unknown-1.png

Erik Eliasson, Security coordinator, Chalmers


Chalmers har haft ett samarbete med Change Collective under många år, de har hållit föreläsningar för både anställda och studenter men också hjälpt oss hantera mycket komplicerade ärenden. Nu hjälper Change Collective Chalmers att utveckla rutiner för att systematisera vårt arbete med våld i nära relationer och dess påverkan på arbetsplatsen/studiemiljön. Föreläsningarna är mycket uppskattade och vi tror att vi hjälper studenter och anställda att upptäcka och få hjälp med att hantera relationer där våld förekommer, och att individer som har kunskap kan undvika att hamna för djupt i dessa typer av relationer. Genom att få tydliga rutiner på plats ökar vi förmågan att tidigt identifiera fall och därmed kan vi minska både lidande och kostnader.
EN_Avancez_CH_black.jpg

Våra lösningar

Vår trestegsprocess och tekniska lösning syftar till att hjälpa branschledande företag att stödja sina anställda när de bryter sig loss från våldsamma relationer.

1

KUNSKAPSÖKNING

Öka kunskapen om våld i nära relationer kopplat till arbetsplatsen genom föreläsningar, webinars och informationsmaterial. 

2

MILO

MILO är en app för utsatta medarbetare där de når insikt om sin relation och kan agera för att förändra relationen.

3

STÖDPROGRAM

Vårt behandlingsprogram för de medarbetare som behöver extra stöd i att förändra sin livssituation.

 

7%

Det uppskattas att 7 %* av kvinnorna utsätts för sexuella och fysiska övergrepp.

3%

Data visar att 3 %** av offren för våld i hemmet är män.

1.5 MSEK

Den beräknade totala dolda kostnaden för arbetsgivare, with 200 anställda, är 1.5 Mkr per år.

Kvinna 30, två barn

Jag skulle aldrig ha klarat separationen själv. Jag var för djupt ner i mörkret. Att inte känna mig ensam har varit kritiskt. Jag började se våldet i en ny kontext. Jag kände att någon visste och som fanns där för mig, det gjorde skillnad. Jag vet faktiskt inte om jag skulle ha överlevt utan er hjälp. 
bottom of page