top of page
2301_ChangeCollectiveBG_1920x700px.png
Change Collective Part of logotype

Därför har vi beslutat oss att förändra våld i nära relationer 

Vår plattform syftar till ge människor det stöd, och den hjälp som behövs, för att kunna bryta sig loss från våld och ta steget mot frihet. 

"Courage is resistance to fear, mastery of fear, not absence of fear" Mark Twain

I samarbete med oss uppnår våra kunder flertalet fördelar och affärsmässiga resultat. I tillägg bidrar våra kunder aktivt till FN´s globala mål: Mål nummer 3 God hälsa och välbefinnande, Mål nummer 5 Jämställdhet, Mål nummer 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och Mål nummer 16 Fredliga och inkluderande samhällen.  

2301_ChangeCollectiveBG_1920x1080px.png

"Jag insåg för några år sedan att hjälp som ges till människor utsatta för våld i nära relationer är bristfällig. Våld i nära relationer är en folkhälsofråga och har en omfattande negativ påverkan på arbetsplatser. I stort sett är varje verksamhet är påverkad på något sätt. 
Mycket har blivit sagt och mycket har utlovats. Preventivt har inte mycket gjorts. Vi förändrar detta. 

Jag är stolt över att vara del av ett team och nätverk som kavlat upp ärmarna och som arbetar passionerat samt fokuserat mot att förändra fler och fler livshistorier, förbättra verksamheter och i slutändan stärker upp våra gemensamma samhällen. 

Vi ger våra kunder resultat, inte bara snack."

Iwette Rapoport, VD & Grundare

Iwette Rapoport founder of Change Collective

Om oss

Vi är en grupp människor med unik kompetensmix som bidrar till en bättre morgondag för individer som är utsatta för våld i nära relationer av sina partners och längre ner på vägen för deras arbetsgivare. Våra lösningar är enkla att arbeta med för verksamheter oberoende storlek och vi är stolta över den service vi erbjuder. 

 

På Change Collective, är vi övertygade om att rätt och djup förståelse samt teknisk spets kan leda verksamheter till en framgångsrik morgondag med medarbetare fria från våldsamma partners. 

VÅR LÖSNING I 3 ENKLA STEG 

Vår heltäckande lösning hjälper branschledande företag och individer att må bättre och nå större framgång.

1

KUNSKAPSÖKNING

Öka kunskapen om våld i nära relationer kopplat till arbetsplatsen genom föreläsningar, webinars och informationsmaterial. 

2

MILO

MILO är en app för utsatta medarbetare där de når insikt om sin relation och kan agera för att förändra relationen.

3

STÖDPROGRAM

Vårt program för de medarbetare som behöver extra stöd i att förändra sin livssituation.

Alla våra lösningar har utvecklats tillsammans med våra kunder, praktiker och den mest viktiga gruppen, tidigare utsatta för våld i nära relationer. 

 

Våra kunder uppnår en bättre produktivitet, förbättrad talent management i betydelsen att behålla och utveckla sina medarbetare, kostnadsbesparingar och en bättre social arbetsmiljö. Långsiktigt uppnår våra kundföretag en mer för verksamheten positiv kultur. Vår lösning är både preventiv och reaktiv. Ni bidrar också till FNs globala mål.

bottom of page