top of page
Increase your awareness in domestic violence

Vi måste lyfta fram frågan och förespråka förändring

“ Mycket väl utformad utbildning”

 Värdefull och kärnfull utbildning”

"Jättebra föreläsning, hjälper mig i mitt fortsatta arbete."

"Tack för en jättebra föreläsning!"

 Mycket bra på att berätta och att följa med i utbildningen. Det var tydligt och informativt." 

Många människor är inte medvetna om hur ofta de möter någon som är utsatt för våld i nära relationer, vilka varningssignalerna är eller hur man ska stödja någon som lever med våld. 

Vi måste nu lyfta frågan om våld i nära relationer och arbetsplatsen till frontlinjen och göra en förändring. 

 

Många människor är inte medvetna om hur många som lever i relationer där våld förekommer och där kollegorna bryts ner i ohälsa över tid. De vet inte vilka varningssignalerna är och hur man ska stödja någon som är utsatt. 
 

Genom våra webinars och seminarier får vi medarbetare att förstå omfattningen och konsekvenserna för verksamheten, vi utbildar chefer och medarbetare i de negativa effekterna av våld i nära relationer, hur det påverkar arbetsplatsen och teamen och ger dem verktyg i att se tidiga signaler och hur de kan agera.  
 

Kontakta oss ifall du vill boka en föreläsning eller webinar. 

bottom of page