top of page
Get outstanding support to leave an abusive relationship

Ett liv utan våld är möjligt

Vi erbjuder full diskretion och trygg förändring som är hållbar 

Vi erbjuder diskretion och varje program är unikt upplagt utifrån just den speciella situation som medarbetaren befinner sig i. Vi ser till att leda våra programdeltagare tryggt genom det minfält som en sådan här förändring innebär för att minska risken i förändringen och inte minst göra rätt för att minska riskerna för eftervåld. Detta är speciellt viktigt när det finns barn med i bilden. 

Våra behandlingsprogram har nöjda deltagare. Detta för att de får kraft att förändra sina liv med vår hjälp på ett tryggt och effektivt sätt. Det dedikerade teamet ser till att lotsa utsatt medarbetare säkert i den stora förändringen.

 

De kompetenser som bidrar har alla i sina speciella områden en lång erfarenhet av våld i nära relationer och hur man både stödjer och åstadkommer förändring. Vi har en speciellt utvecklad process med fasta mål som ska uppnås. Vi anser det vara av största vikt att minska risken för så kallat eftervåld, därför arbetar vi både här och nu men också med att optimera framtiden. Våra programdeltagare får omfattande diskretion och sekretess.


 

Kontakta oss om du vill veta mer om våra behandlingsprogram 

bottom of page