top of page
services to increase employee wellness through occupational health

Tjänster företagshälsan 

Företagshälsan har en kritisk roll i arbetet att motverka och arbeta med våld i nära relationer i tidiga faser som andra likartade problemområden. Området är inte direkt arbetsorsakat men i högsta grad arbetspåverkande och utgör en stor dold orsak till psykosocial ohälsa. 

 

Därför är det ett självklart ansvar för företagshälsan att såväl utveckla som upprätthålla nödvändig kunskap inom området våld i nära relationer och identifiera dess integrerade del i psykosocial ohälsa, stärka kunskapen hos anslutna företag och vägleda samt lotsa utsatta till rätt stödinsatser när det krävs. 

 

Vårt mål är att tillsammans verka för en noll vision. Det skall inte behövas fler skyddande boenden, till slut ska vi inte behöva några alls.

Change Collective Part of logotype

Enkäter 

Speciellt utformade och validerade frågor i samarbete med HPI, som ett ytterligare komplement till medarbetarenkäten. Syftet är att göra individen, med stöd av legitimerad personal från företagshälsan, medveten om våld i nära relationer som en dold, integrerad del av sitt eget psykiska välmående. Personlig identifiering ökar motivationen att agera i den egna situationen.

Change Collective Part of logotype

Interna rutiner 

Vi stödjer er i att utveckla era interna riktlinjer för hur ni ska agera efter att ha fått kännedom om att en patient misshandlas av sin partner. Att din personal vet vad som händer härnäst är avgörande för att de ska våga fråga. 

Change Collective Part of logotype

Föreläsningar och webbinarium 

Fördjupade utbildningsprogram för er företagshälsa i form av utbildningar på plats och webbinarier, riktade till medicinsk personal och de som arbetar direkt med era företagskunder, inklusive de inom försäljning. Vi erbjuder flera olika områden, även arbetsrätt. 

Change Collective Part of logotype

Stöd program

När vi har en integrerad process kan vi hjälpa er med supportprogram. Vi arbetar bland annat med psykoedukativa samtal om trauma, stress och normaliseringsprocessen. Samtidigt stärker och säkrar vi den nuvarande situationen och arbetar med framtida levnadsvillkor. Våra program bygger på © Change Collective-metoden med dokumenterad framgång.

Change Collective Part of logotype

Handledning


Change Collective är ett stöd i det dagliga arbetet när våld i nära relationer är en del av problembilden hos era patienter.  Exempel där handledning används av er personal:

  • Att ge återkoppling på en enkät till en patient.

  • När det finns misstanke om att en anställd är utsatt eller när det har bekräftats.

  • Hur genomför jag nästa hälsointervju när jag har stark misstanke?

bottom of page