top of page

Latest News

Jan 16, 2024

Heja Framtiden - Vad kostar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld?

PODCAST

Heja Framtiden - Vad kostar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld?

Jan 9, 2024

Change Collective och HPI ingår strategiskt partnerskap i arbetspåverkan

Företagshälsan kan nu med HPI:s hälsoundersökningar tidigt identifiera våld i nära relationer. Detta möjliggör stöd för våldsutsatta medarbetare och ger arbetsgivare insikt i problemets omfattning genom anonymiserade data. Change Collective, grundat av Iwette Rapoport, bidrar här med utbildning och handledning för att stärka företagshälsans förmåga att hantera detta område.

Change Collective och HPI ingår strategiskt partnerskap i arbetspåverkan

Feb 17, 2023

ALMI - Iwette Rapoport: “Vår lösning är den första i världen”

Iwette Rapoport såg ett skriande behov av hjälp när det gäller våld i nära relationer. Nu har hon tagit fram världens första lösning för arbetsplatser där de kan hjälpa sina anställda.

ALMI - Iwette Rapoport: “Vår lösning är den första i världen”

May 11, 2022

”Utbildade kvinnor och kvinnliga chefer är i riskgrupp för våld i nära relation”

Risken är stor att någon av dina medarbetare, eller en chefskollega, utsätts för våld i hemmet. Här får du lära dig att upptäcka varningssignalerna.

”Utbildade kvinnor och kvinnliga chefer är i riskgrupp för våld i nära relation”

Feb 22, 2022

Magasin Tara - Nu får det vara nog!

Så kan du bidra till att stoppa kvinnovåldet

Magasin Tara - Nu får det vara nog!

Nov 12, 2021

HR People - "Det handlar inte om mod, det handlar om att man måste"

Iwette Rapoport vill minska våld i nära relationer genom att sätta frågan på arbetsgivarnas agenda. Både för individens och företagens bästa. Med Change Collective bryter hon nu ny mark.

HR People - "Det handlar inte om mod, det handlar om att man måste"

Nov 11, 2021

Femina - Socionomen: Så inser du att du lever i en destruktiv relation

Att lämna är svårt och en process som kan vara förenad med livsfara.
Ändå råder Alison Hultqvist, socionom och behandlingschef på Change Collective, alla kvinnor som lever i en destruktiv relation att ta steget. Men, det gäller att vara strategisk.

Femina - Socionomen: Så inser du att du lever i en destruktiv relation

Nov 1, 2021

Techrek podden

PODCAST

Techrek podden

May 19, 2020

Aktuell Hållbarhet - Hållbarhetsfrågor i gränslandet: Fem nya ansvarsområden för hållbarhetschefen

Prostitution vid tjänsteresor, gigarbetares rättigheter och familjevänliga arbetsplatser. Hållbarhetsfrågorna kan sträcka sig utanför organisationens kärna, men var går gränsen för ansvaret och hållbarhetschefens uppdrag?

Aktuell Hållbarhet - Hållbarhetsfrågor i gränslandet: Fem nya ansvarsområden för hållbarhetschefen

May 7, 2017

Dagens Industri - Debatt: Våld i hemmet en fråga för företaget

DEBATT. Våld och hot i nära relationer påverkar arbetsprestationen på samma sätt som alkoholmissbruk. Företagsledningar måste införa rutiner för att hantera detta, och våga fråga medarbetarna hur de har det hemma, skriver Peter Munck af Rosenschöld och Iwette Rapoport.

Dagens Industri - Debatt: Våld i hemmet en fråga för företaget
bottom of page