top of page
< Back

Feb 17, 2023

Almi

ALMI - Iwette Rapoport: “Vår lösning är den första i världen”

Iwette Rapoport såg ett skriande behov av hjälp när det gäller våld i nära relationer. Nu har hon tagit fram världens första lösning för arbetsplatser där de kan hjälpa sina anställda.

Iwette beskriver hur våld i nära relationer kan vara svårt att upptäcka. Den drabbade kan brytas ned under en lång tid, vill eller kan ibland inte ens veta att det är just psykiskt våld som man utsätts för – och det gäller att nå fram tidigt.


– Många är enormt starka individer som drabbas. I början märks det sällan på arbetsplatsen, däremot efter ett tag kommer varningssignalerna. Oftast sitter chefer som har medarbetaransvar med dessa problem utan att veta vad de beror på. På längre sikt blir det ofta slitningar eller problem i teamen. Som utsatt har du i många fall också själv svårt att se vad du lever i. Du tror att du har kontroll eller att det inte är så farligt. Man tänker att “det här kan inte stämma”. När man inser kommer skammen och stigmatisering. Det är också därför det är så viktigt att vi flyttar fokus till rätt saker. Ska ohälsan och sjuknärvaron på arbetsplatser minska behöver vi använda alla verktyg. Ska den sociala arbetsmiljön bli bättre behöver cheferna ha verktyg för att våga se helheten, säger Iwette.

bottom of page