top of page
< Back

Nov 1, 2021

Techrek podden

Techrek podden

PODCAST

Change Collective arbetar för att sätta våld i nära relationer på företagens agenda. Iwette Rapoport delar med sig om varför hon startat upp bolaget och hur stort problemet faktiskt är. Vi får höra om hur våldet brukar uppstå och de vanligaste faserna. Iwette berättar även om arbetsgivarperspektivet och hur det kan påverka arbetet, samt hur du som arbetsgivare kan upptäcka problemen och hjälpa till.


bottom of page