top of page
< Back

Jan 9, 2024

Change Collective och HPI ingår strategiskt partnerskap i arbetspåverkan

Företagshälsan kan nu med HPI:s hälsoundersökningar tidigt identifiera våld i nära relationer. Detta möjliggör stöd för våldsutsatta medarbetare och ger arbetsgivare insikt i problemets omfattning genom anonymiserade data. Change Collective, grundat av Iwette Rapoport, bidrar här med utbildning och handledning för att stärka företagshälsans förmåga att hantera detta område.

Stockholm, Sverige –


Strategiskt partnerskap mellan Change Collective och HPI synliggör våld i nära relationer

Change Collective och HPI Health Profile Institute tar ett stort steg för att tillsammans med företagshälsor identifiera och hantera våld i nära relationer. Change Collective är experter på våld i nära relationer och dess effekt på arbetsplatser och HPI erbjuder företagshälsor en digital plattform med tjänster för att utveckla hälsa och arbetsmiljö hos arbetsgivare.


Företagshälsan kan nu med HPI:s hälsoundersökningar tidigt identifiera våld i nära relationer. Detta möjliggör stöd för våldsutsatta medarbetare och ger arbetsgivare insikt i problemets omfattning genom anonymiserade data. Change Collective, grundat av Iwette Rapoport, bidrar här med utbildning och handledning för att stärka företagshälsans förmåga att hantera detta område. Genom att nästan samtliga svenska företagshälsor använder HPI:s digitala plattform och tjänster finns det potential för att nå ut till tusentals arbetsplatser.


Sveriges regering har ett fokus på våld i nära relationer, men deras verktygslåda är överfull av reaktiva åtgärder och siffrorna för antal utsatta för våld i nära relationer har stått stilla under många år. Vårt bidrag är prevention och verktyg att agera på tidiga faser för att färre ska hamna i relationer där de utsätts för våld.


Iwette framhäver partnerskapets betydelse: "Med vårt partnerskap med HPI kan vi tillhandahålla verktygen för företagshälsor för att arbeta med våld i nära relationer och på lång sikt förändra samhället”.


Sofia Paulsson, medicinsk chef hos HPI, betonar partnerskapets betydelse: "Vi är väldigt glada för vårt samarbete med Change Collective. De har hjälpt oss med utformningen av relevanta frågor i våra hälsoundersökningar och delar generöst med sig av sin breda och djupa erfarenhet i den utbildning vi tillsammans erbjuder företagshälsans personal. När expertkunskap och systematisk screening går hand i hand gör vi skillnad på riktigt för att utveckla arbetsmiljö, hälsa och produktivitet hos arbetsgivare och medarbetare runt om i landet.”


Samarbetet kombinerar Change Collectives unika kompetensmix för de utmaningar som våld i nära relationer medför på arbetsplatser och HPI:s snart 50-åriga erfarenhet av att hjälpa företagshälsor att utveckla hälsa och arbetsmiljö.

 

För mer information, besök Change Collective och HPI Health Profile Institute

Kontakt; Change Collective, Iwette Rapoport 070 797 78 98, iwette@changecollective.se

Kontakt; HPI, Sofia Paulsson 072 721 26 80 sofia.paulsson@hpi.se

 

 

bottom of page