top of page
< Back

May 7, 2017

Dagens Industri

Dagens Industri - Debatt: Våld i hemmet en fråga för företaget

DEBATT. Våld och hot i nära relationer påverkar arbetsprestationen på samma sätt som alkoholmissbruk. Företagsledningar måste införa rutiner för att hantera detta, och våga fråga medarbetarna hur de har det hemma, skriver Peter Munck af Rosenschöld och Iwette Rapoport.

En av de viktigaste frågorna för ett företags styrelse är att säkra att aktieägarna får avkastning på sin investering. Fler styrelser bör därför se till att säkra att ledningsgrupper skapar rätt förutsättningar för chefer, ledare och medarbetare i arbetet med att förebygga ohälsa och skapa arbetsplatser där man kan prestera och må bra. I dag finns det goda förutsättningar och metoder att ta itu med den psykiska ohälsans mörkertal vilket göra att det inte finns några ursäkter kvar för att inte våga fråga eller inte agera. Våld i nära relation berör alla samhällsskikt och alla funktioner på företagen. Våga bry dig om dem som skapar rätt förutsättningar för företagets framtid, dina medarbetare!


bottom of page