top of page

NEWS ABOUT CHANGE COLLECTIVE

TIDNINGEN CHEF
”FORSKNINGEN VISAR ATT HÖGUTBILDADE KVINNOR OCH KVINNOR I CHEFSPOSITION ÄR I RISKGRUPP"

March 22, 2022

Screenshot 2022-05-24 at 11.15.42.png
MAGASIN TARA
NU FÅR DET VARA NOG!

February 22, 2022

Screenshot 2022-05-19 at 18.12.28.png
TECHREK PODDEN

November, 2021

Screenshot 2022-05-19 at 18.19.09.png
HR PEOPLE 
»DET HANDLAR INTE OM MOD, DET HANDLAR OM ATT KÄNNA ATT MAN MÅSTE«

November 12, 2021

Screenshot 2022-05-19 at 18.26.15.png
FEMINA
"SÅ INSER DU ATT DU LEVER I EN DESTRUKTIV RELATION." ALISON HULTQVIST BEHANDLINGSCHEF PÅ CHANGE COLLECTIVE

November 11, 2021

Screenshot 2022-05-20 at 09.10.49.png
AKTUELL HÅLLBARHET 
"HÅLLBARHETSFRÅGOR I GRÄNSLANDET.
5 NYA ANSVARSOMRÅDEN FÖR HÅLLBARHETSCHEFEN"

May

Screenshot 2022-05-20 at 12.10_edited.jpg
DAGENS INDUSTRI
"VÅLD I HEMMET EN FRÅGA FÖR FÖRETAGET."

May

Screenshot 2022-05-20 at 12.52.44.png
bottom of page