top of page
  • CC

Apokalypsens fyra ryttare för relationer

Vad händer innan en relation når vägs ände? Vad kan man göra själv och vilka beteenden ska man vara uppmärksam på för att inte hamna i en sådan relation? Nedan är några destruktiva beteenden och vad man kan göra åt dem.


HUR VÅLD I NÄRA RELATIONER KAN BÖRJA

 

VILKA ÄR VARNINGSSIGNALERNA?

Förakt– Att göra sig lustig över någon med sarkasm är exempel på hur förakt kan visa sig i relationer. Andra sätt är att upprepa vad personen sagt med löjlig röst, säga att någon är exempelvis galen, eller använda kroppsspråk såsom att rulla med ögonen. ”Det är som att jag talar med ett barn” är ett sätt att visa förakt på.  

 

Kritik– Ett beteende där kritikern upprepar återkommande uppfattade drag. Exempelvis; du håller inte tider, är slarvig, klumpig eller helt enkelt inte duger eller räcker till. ”Varför kan du inte vara mer omtänksam”

 

Defensiv – Det här är en strategi där defensiv aldrig tar ansvar för något. Den defensive har alltid ursäkter för sitt beteende. Oftast går det så pass långt att i stället för att ta ansvar lägger hen skulden på motparten. ”Det är inte mitt fel att det här hände utan det var du som tjatade trots att du vet att jag är stressad.”

 

Blockering –. Används ofta för att inte ta tag i problem eller för att inte ta svåra samtal. De som blockar drar sig tillbaka, gör sig otillgängliga eller tystnar. Personen kan börja tala om annat eller helt enkelt rent faktiskt röra sig bort.

 

VAD KAN JAG GÖRA?

Förakt – Identifiera styrkor hos din partner eller för den delen dina arbetskamrater. Resultatet kan annars bli att relationen tar slut och arbetskamrater börjar undvika dig.  

 

Kritik – Undvik att agera på person utan agera på problemet. Spara samtalet till rätt tillfälle. Använd dig av jag budskap istället för du är, du gör. ”Jag skulle vilja att du var mer omtänksam i den här situationen”

 

Defensiv – Ta inte feedback personligt och använd feedbacken för att förbättra dig.

 

Blockering – Ta en kort paus. Ta 3 djupa andetag som visat sig lugna ner kroppssystemet genom att ta ett djupt andetag och fyll magen, kort paus, fyll bröstkorgen med återstående andetag. Andas ut långsamt. Gör det här 3 gånger och hela systemet lugnas ner.

 

Att leva med någon som behandlar en illa är inte bra för den psykiska hälsan, man vet också att den fysiska hälsan påverkas exempelvis; blir du mer mottaglig för infektioner. 

 

Att identifiera destruktiva krafter i en relation är ett av flera verktyg för att inte hamna i en dålig relation eller leva med våld. Är du utsatt för något av ovan är vår rekommendation att vara uppmärksam och agera, detta speciellt om du utsätts för förakt.

 

Vill du ha stöd? 

51 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page