top of page
< Back

Nov 12, 2021

HR People

HR People - "Det handlar inte om mod, det handlar om att man måste"

Iwette Rapoport vill minska våld i nära relationer genom att sätta frågan på arbetsgivarnas agenda. Både för individens och företagens bästa. Med Change Collective bryter hon nu ny mark.

Drygt en kvinna sjukskrivs i timmen på grund av våld i nära relationer, enligt Socialstyrelsen. Under pandemin, då många levt isolerade, har flera organisationer dessutom larmat om att våldet i hemmen har eskalerat. Faktum som är oroväckande för folkhälsan, men också kostsamt för arbetsgivarna. Det är något Iwette Rapoport vill ändra på.


bottom of page