top of page
< Back

May 11, 2022

Tidningen Chef

”Utbildade kvinnor och kvinnliga chefer är i riskgrupp för våld i nära relation”

Risken är stor att någon av dina medarbetare, eller en chefskollega, utsätts för våld i hemmet. Här får du lära dig att upptäcka varningssignalerna.

Det finns en förutfattad mening om att våld i nära relationer enbart drabbar en viss kategori människor. Men problemet finns i alla socialgrupper. Dessutom är det i princip omöjligt att se på ytan vem som utsätts för partnervåld.  


Enligt avhandlingen Kvinnors ekonomiska förutsättningar och våld i nära relationer löper kvinnor som befinner sig i ekonomiskt överläge gentemot sin partner högre risk för våld i hemmet än genomsnittet.  


”Forskningen visar att högutbildade kvinnor och kvinnor i chefsposition är i riskgrupp. Kvinnor med en inkomst över 600 000 kronor om året löper 2,5 gånger högre risk”, säger Iwette Rapoport vd på Change Collective, som erbjuder företag och organisationer stöd att hjälpa medarbetare ur relationer där det förekommer våld. 

bottom of page