top of page
  • Iwette Rapoport

Supportprogram för att lämna våld i nära relationer

Uppdaterat: 15 apr.Supportprogram för att lämna våld i nära relationer

Josefine kom till oss genom sin chef. Hon är själv mellanchef och har 2 barn och hade levt med sin partner i sju år. I början var Josefine tveksam till att lämna - hon hade lämnat en gång tidigare men gått tillbaka efter ett år. Första gången jag talade med henne grät hon när hon berättade om det våld hon levt med. Jag berättade för henne övergripande hur vi arbetade och vad hon kunde förvänta sig och hur hennes team skulle vara sammansatt som skulle hjälpa henne i processen. Jag sa också att det inte blir lätt och att det kommer krävas en del men varje steg som tas är ett steg upp för källartrappan som hon befinner sig i just nu men också att för varje steg hon tar kommer luften bli lättare att andas och stabiliteten bli större.


Supportprogram för att lämna våld i nära relationer

3 veckor senare ringde Josefine och sa att hon ville börja ett program. Vi satte ihop teamet och arbetet påbörjades. Josefines fick i början 2 stödsamtal i veckan och också en specialist på hot och riskanalyser inom våld i nära relationer.

Längre fram i programmet fick hon tillgång till fler kompetenser. Hon hade utsatts för psykiskt våld och sexuellt våld under flera år. Våldet hade brutit ner henne fullständigt och hon hade innan vi kom in fått hjälp av psykiatrin, öppenvården och kvinnojour men inget av detta hade långsiktigt hjälpt henne.

Barnen var traumatiserade eftersom de bevittnat våld, speciellt den äldsta pojken hade stort behov av eget stöd. Vi ordnade och också stöttade i vilka stödkontakter barnen kunde få akut. De var redan sedan tidigare i kö till BUP. Förberedelserna fortgick och en dag var själva lämnandedagen där. För att Josefine skulle lämna definitivt den här gången var det fram till den dagen kritiskt att bygga upp Josefine, visa på de möjligheter och realisera de förutsättningar som fanns för henne. Samtidigt skulle vi trygga henne genom hela processen psykiskt och bidra i säkerheten kring henne.

Det var en del som genomfördes i Josefines program där vi fick på stående fot agera för att situationen inte skulle spåra ut akut. Vi fick i Josefines fall såsom vi gör för alla våra programdeltagare under en kortare tid vara nåbara dygnets alla timmar. Under en kort väldigt svår period kontaktade Josefine programansvarig flera gånger per dag.


Livet efter en våldsam relation

Idag lever Josefine själv på en gård. För att uppnå detta vidtog vi flera åtgärder innan vi avslutade Josefines program, bland annat fick hon stöd i att genomföra våra ekonomiska insiktsmodeller och specialistkompetens inom juridik förutom säkerhet.

Hon är fortfarande mellanchef i samma verksamhet och lever ett liv utan våld. Barnen mår bättre och har en helt annan framtid.Change Collective har en övergripande process men vi vet att varje programdeltagare har en egen situation och helt egna förutsättningar därför anpassar vi alltid vilka kompetenser som ska delta efter varje deltagares unika situation.

44 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page