top of page
Conference

Start Lean

A Free Webinar on How to Unleash Your Inner Entrepreneur.

Iwette2023_fotoJulianaWG_002.jpeg
IMG_0768.JPG

Presented by Tamala Francis,
Founder & CEO at Francis & Co.

Introduce the webinar hosts by highlighting their career background or professional history. Just click “Edit Text” or double click the Text Box to add your own content.

Presented by Tamala Francis,
Founder & CEO at Francis & Co.

Introduce the webinar hosts by highlighting their career background or professional history. Just click “Edit Text” or double click the Text Box to add your own content.

Konkreta verktyg 

Du som arbetsgivare får konkreta verktyg för att fånga upp och ringa in om våld i nära relation förekommer och hur våldet påverkar samtliga medarbetares arbetsmiljö. På utbildningen visar vi hur frågan påverkar samtliga medarbetares organisatoriska och sociala arbetsmiljö (OSA) och lämnar förslag på frågor som bör tillföras redan existerande OSA- enkäter. 

Vi diskuterar hur svaren bör tolkas, åtgärdas och följas upp och även kompletteras med frågor i medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. 


Frågor om sekretess, behandling av personuppgifter och när och för vilka frågor företagshälsovården kan och bör kopplas in behandlas också under kursen. 

Working

I want to join the webinar,
Sign me up!

Thanks for submitting!

bottom of page