top of page
  • Iwette Rapoport

7 frågor för att uppnå psykologisk trygghet på arbetet

Uppdaterat: 15 apr.


7 frågor för att uppnå psykologisk trygghet på arbetet

I vår strävan att skapa en hälsosam och produktiv arbetsmiljö stöter vi på många utmaningar. En av de mest angelägna är att säkerställa psykologisk trygghet för våra medarbetare. Men vad händer när detta fundamentala element påverkas av våld i nära relationer som följer med individer till arbetsplatsen? Denna bloggpost kommer att utforska ämnet psykologisk trygghet och hur det hänger samman med hanteringen av våld i nära relationer i arbetslivet.


Våld i Nära Relationer på Arbetsplatsen

Våld i nära relationer är ett mörkt och komplicerat problem som drabbar många människor. Det är emellertid viktigt att förstå att detta problem inte stannar vid tröskeln till hemmet. Det kan följa med offren till arbetsplatsen och påverka deras fysiska och psykiska välbefinnande. De som lever med våld i nära relationer upplever ofta en känsla av rädsla, skam och osäkerhet, och detta kan ha en direkt inverkan på deras psykologiska trygghet på jobbet. Likaså följer det med på ett helt annat sätt till arbetsplatsen idag genom mobiler och emails. En utsatt medarbetare är inte längre skyddad på arbetsplatsen mot trakasserier, kontroll eller hot av sin nuvarande eller fd partner.


Psykolgisk trygghet: Vad är det och varför är det viktigt?

Psykologisk trygghet handlar om att skapa en miljö där medarbetare vågar dela sina åsikter och känslor, utan rädsla för repressalier. Det är grundläggande för att främja öppen kommunikation, innovation och samarbete. När våld i nära relationer påverkar en medarbetare leder till tystnad, isolering och minskad produktivitet i vissa fall. I andra fall kan de använda sig av passiv aggressivitet eller härskartekniker. Adresserar man inte detta leder det till automatiskt till exkludering. Vad det också leder till är team som inte optimalt samarbetar. Detta eftersom vi människor påverkar varandra. Vår mimik, vårt humör, ja allt vi gör påverkar andra. Vi har en benägenhet att synkronisera med varandra. Detta kan vara väldigt positivt och därför är det viktigt att agera för att bygga alla i en grupp och inte exkludera vissa.


Hur påverkas psykologisk trygghet?

I kampen för att skapa en arbetsplats som främjar psykologisk trygghet och hanterar påverkan av våld i nära relationer är kunskap och medkänsla våra viktigaste vapen. Tillsammans kan vi skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner sig stödda och skyddade, oavsett de utmaningar de möter i sina privata liv. En inkluderande arbetsplats är en arbetsplats där varje röst hörs och varje individ kan utvecklas.


Några frågor som är värdefulla i ämnet psykologisk trygghet och att diskutera i grupper är:

  1. Om du gör ett misstag i ditt team, hålls det emot dig?

  2. Kan du ta upp problem och svåra frågor?

  3. Avvisar folk i teamet ibland andra för att de är annorlunda?

  4. Är det säkert att ta en risk?

  5. Är det svårt att be andra teammedlemmar om hjälp?

  6. Agerar människor i teamet medvetet för att underminera dina ansträngningar?

  7. Värderas och utnyttjas dina unika färdigheter och talanger?


Tack för att du läste!

31 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page