top of page
  • Iwette Rapoport

Hur ska jag stötta en kollega som är utsatt för våld?

Uppdaterat: 15 apr.

Vår erfarenhet av att stötta kollegor är att det tyvärr i många fall blir istället missriktad lojalitet. Effekterna av detta kan tyvärr bli kännbara för den som är utsatt, för kollegan och för arbetsgruppen i sin helhet samt längre ner på vägen verksamheten.


Min kollega är utsatt för våld av sin partner

Det bästa sättet att stötta en kollega som är utsatt för våld av sin partner är att be hen tala med HR eller närmaste chef och i det samtalet fråga ifall det finns någon hjälp att få från arbetsplatsen. Vi vet, det är svårt men trots att det kan vara svårt både för dig som kollega och för den som är utsatt är detta det bästa du kan göra.

Våld i nära relationer är ett minfält

Varför vi uppmanar till detta är på grund av att du inte är specialist inom området våld i nära relationer. Våld i nära relationer är ett minfält och de mest välmenande råd, om att exempelvis lämna här och nu kan slå tillbaka på den som är utsatt med flera år av ett så kallat eftervåld av våldsverkaren. Det som också sker vilket vi verkligen vill understryka är mänskligt. Är att i de här samtalen kan själva processen för att lämna förlängas. Detta eftersom den som är utsatt för våld av sin partner får möjlighet att ”lätta sin börda” eller pysa ut återkommande på arbetsplatsen.


Detta resulterar också att kollegan som tar emot ”kunskapen” ofta kan bli stressad och oroad när exempelvis den kollegan som är utsatt inte dyker upp eller på annat vis inte svarar på meddelanden. Samma fenomen sker när en som är utsatt går till exempelvis en psykolog eller terapeut som inte är specialist på området. Samtalen lättar i stunden och viss tid efteråt men förändringen kan förlängas i värsta fall med flera år.


Teameffekter orsakade av våld i nära relationer

En annan effekt som inte heller är tydlig initialt är att hela teamet blir lidande. Den här effekten kommer ofta smygande, det blir ett dolt medberoende på gruppnivå. Teamet kommer i början täcka upp för utsatt kollega när hen exempelvis behöver ändra närvaro på ett möte med kort varsel. Längre ner på vägen sprider sig oron som ringar på vattnet. Det blir ofta uttalade eller inte uttalade arbetsmiljöproblem i gruppen, olika slitningar kommer ske mellan kollegor, detta är faktiskt ganska vanligt förekommande. Kanske är det också så att den som är utsatt börjar undvika vissa kollegor eftersom hens partner har blivit svartsjuk på någon arbetskamrat på grund av att utsatt fått något vänligt mail i ett arbetsprojekt. Utsatt blir då tvungen att undvika eftersom konsekvenserna av ytterligare ett mail kan bli omfattande för hen. Ansvarig för teamet får en yttre kraft som påverkar arbetsuppställningen i allra högsta grad med resultat av ytterligare arbetsmiljöproblem och minskad produktivitet. Den bästa hjälpen man kan ge en kollega som är utsatt för våld av sin partner är alltså att be utsatt kollega att tala med närmaste chef eller HR och fråga dem om det finns någon hjälp som finns att tillgå genom arbetsplatsen.

18 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page