top of page
 • CC

När går ett intresse över till stalking?

Uppdaterat: 28 mars
När går ett intresse över till stalking? Vad du ska uppmärksamma

I en värld där digital kommunikation är lika vanlig som en fysisk konversation, har linjen mellan flörtig uppvaktning och invasiv stalking blivit alltmer otydlig. Hur skiljer man mellan ett oskyldigt "gilla" på sociala medier och en obehaglig mängd meddelanden? När övergår ett visat intresse till att bli en farlig form av intresse?


Stalking: Ett mönster av oönskad uppmärksamhet

Stalking är inte bara en enskild incident; det är ett upprepat beteende som kan ta sig i uttryck i en mängd olika handlingar: från en störtflod av sms till obehagliga meddelanden på sociala medier, oväntade besök, eller "slumpmässiga" möten som inte är slumpmässiga alls. Stalkern kan ringa en dag, dyka upp i samma sammanhang nästa dag, och den tredje dagen nå ut via sociala medier eller skicka presenter. 


Tecken på Stalking

Stalking kan börja oskyldigt med återkommande textmeddelanden eller oväntade sammanträffanden. I början kan dessa handlingar avfärdas som ofarliga, men när stalking eskalerar, kan det bli allvarligt och till och med farligt.  

Tecken på stalking kan variera beroende på situationen och individen som stalkas, men här är några vanliga varningssignaler:  

 • Oönskad kommunikation: Upprepade, oönskade och ofta eskalerande meddelanden via SMS, e-post, sociala medier eller telefonsamtal.

 • Fysisk närvaro: Stalkern dyker upp där du är utan inbjudan eller logisk anledning, ofta upprepade gånger, som vid ditt hem, arbetsplats eller platser där du spenderar din fritid.

 • Övervakning: Du märker att någon ser dig, följer efter dig eller plötsligt visar sig på platser du besöker.

 • Kontakt genom tredje part: Stalkern försöker kontakta dig genom vänner, familj eller arbetskollegor, ofta under förevändningen av att vara orolig för dig eller att vilja överlämna ett meddelande.

 • Paket etcetera: Att få brev, mail, paket, gåvor eller andra föremål som du inte har bett om eller önskar.

 • Överdrivet "tillfälliga" möten: Att råka "stöta på" dig på offentliga platser eller sociala evenemang.

 • Online-stalking: Övervakning av dina onlineaktiviteter, kommentarer eller "likes" på dina inlägg, eller skapande av falska profiler för att interagera med dig.

 • Skadegörelse: Att din egendom skadas, som till exempel att dina bilens däck punkteras eller att någon skriver på ditt hem eller arbetsplats.

 • Hot och utpressning: Direkta eller indirekta hot mot dig, dina nära och kära eller till och med husdjur.

 

Vilka är tecknen på att någon kan vara stalkad?

Om någon i din närhet är stalkad kan hens beteende ändras.

 • Plötsligt ändrar hen telefonnummer eller sociala mediekonton.

 • Hen ändrar sin attityd och blir tillbakadragen eller börja undvika sociala sammanhang.

 • Ger uttryck för en ovilja att vara ensam.


Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet har 600 000 svenskar någon gång utsatts för stalking, och man uppskattar att en betydande del av befolkningen kommer att uppleva stalkingrelaterade hot och trakasserier någon gång i livet.


Stalking digitalt

Sociala medier har gjort det lättare att följa och övervaka individer, vilket har lett till en ökning av stalking. Risken för fysiskt våld är särskilt stor när den som stalkar är en expartner. Dessa personer kan vara särskilt farliga på grund av en tidigare emotionell bindning och en känsla av förlorad besittning.


Åtgärder vid stalking

Om du misstänker att du blir stalkad är det viktigt att:

 1. Klart och tydligt meddela stalkern att du inte önskar någon kontakt och sedan inte interagera.

 2. Dokumentera allt; ta bilder, spela in samtal, och notera händelser.

 3. Spara all korrespondens för eventuell framtida bevisföring.

 4. Informera din omgivning om situationen.

Stalking är en allvarlig fråga som kräver uppmärksamhet och handling. Genom att förstå tecknen och agera tidigt kan vi skydda oss själva och andra från de faror som stalking medför.

 


Om du eller någon du känner är i fara, tveka inte att söka hjälp!
45 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page