top of page

Debatt: Våld i hemmet en fråga för företaget

Dagens Industri

May 7, 2017

"VÅLD I HEMMET EN FRÅGA FÖR FÖRETAGET."

DEBATT. Våld och hot i nära relationer påverkar arbetsprestationen på samma sätt som alkoholmissbruk. Företagsledningar måste införa rutiner för att hantera detta, och våga fråga medarbetarna hur de har det hemma, skriver Peter Munck af Rosenschöld och Iwette Rapoport.


bottom of page