top of page

”Forskningen visar att högutbildade kvinnor och kvinnor i chefspositioner är i riskgrupp"

Tidningen Chef

Mar 22, 2022

”FORSKNINGEN VISAR ATT HÖGUTBILDADE KVINNOR OCH KVINNOR I CHEFSPOSITION ÄR I RISKGRUPP"

Risken är stor att någon av dina medarbetare, eller en chefskollega, utsätts för våld i hemmet. Här får du lära dig att upptäcka varningssignalerna.

bottom of page