top of page

"Det handlar inte om mod, det handlar om att känna att man måste"

HR People

Nov 12, 2021

"DET HANDLAR INTE OM MOD, DET HANDLAR OM ATT KÄNNA ATT MAN MÅSTE"

Iwette Rapoport vill minska våld i nära relationer genom att sätta frågan på arbetsgivarnas agenda. Både för individens och företagens bästa. Med Change Collective bryter hon nu ny mark.


bottom of page